Ambulans Araç Dizayn

Acil durum ve insani kurtarma araçlarının üretimi modern ekipman gereksinmelerine göre dizayn edilmektedir.

Ambulans olarak kullanılacak araçtan içindeki düzenekler ve bulunması gerekli personel sayısına kadar istenilen vasıflarda üretilir. Hasta veya yaralı taşımaya, acil bakıma göre düzenlenmiş aydınlatması ve güç üniteleri mobilize edilerek içinde kullanıma hazır tutulan tüm cihazların güç ihtiyacına göre üretimi planlanır.